Návod na použitie

Leader Fox Arimo

Ovládacie prvky

1. Ovládanie elektromotoru – zapnutie a vypnutie elektromotoru a displeja, voľba intenzity pomoci pri šliapaní, prepínanie zobrazenia na displeji

2. Displej – zobrazenie stavu batérie, rýchlosti a režimu pomoci pri šliapaní

3. Prehadzovač – ovládanie zadného prehadzovača

Zapnutie elektrobicykla

Podrž červené tlačidlo ON/OFF po dobu 2 sekúnd.  Systém sa aktivuje. Rovnakým spôsobom elektrobicykel vypneš. 

Pokiaľ nie je elektrobicykel počas 5 minút používaný dôjde k jeho automatickému vypnutiu.

Výber intenzity pomoci

Dostupných je 5 režimov: OFF – ECO – TOUR – SPORT -TURBO

Stlač tlačidlo hore / dole pre výber požadovanej asistencie. Najmenšia úroveň je OFF (vypnutý
asistent), najvyššia TURBO. Dole na displeji sa objaví označenie úrovne zvolenej asistencie. Pri prepnutí asistencie z OFF na ECO je nutné raz až dvakrát šliapnuť dozadu pre aktiváciu senzora otáčok.

Maximálna rýchlosť elektrobicykla s asistenciou motora je 25km/h. Pri dosiahnutí tejto rýchlosti sa motor vypne a ty šliapeš ďalej ako na bežnom jazdnom bicykli. Keď sa batéria vybije alebo máš motor vypnutý, môžeš na elektrobicykli ísť ako na bežnom jazdnom bicykli bez akéhokoľvek odporu.

Prepínanie módov displeja

Krátko stlač tlačidlo Menu (M) a prepni medzi vzdialenosťou a aktuálnou rýchlosťou (SPEED), priemernou rýchlosťou (AVG SPEED) a maximálnou rýchlosťou (MAX SPEED). 

Vzdialenosť: TRIP – dnešný výlet v km, ODO – celková prejdená vzdialenosť v km

Aktuálna rýchlosť

Priem. rýchlosť

Mazanie dát

Po uplynutí 10 sekúnd od zapnutia displeja podrž tlačidlo M po dobu 3 sekúnd, začnú preblikávať uložené údaje, opätovným stlačením tlačidla M dôjde k zmazaniu dočasných údajov – TRIP / AVG SPEED / MAX SPEED / TRIP TIME. Údaj ODO, ktorý udáva celkovú prejdenú vzdialenosť, nejde zmazať.

Dojazd bicykla

Dozajd bicykla môže byť od 30 do 100 km v závislosti od:

  • terénu – v kopcovitom teréne je kratšia
  • intenzity pomoci – SPORT a TURBO vybijú batériu oveľa rýchlejšie
  • tvojej váhy – s vyšsou váhou klesá dojazd
  • poveternostných podmienok – protivietor znižuje dojazd

© Kam na bajk, 2022 | BOLD Digital

Požičaj si e-bike
Zľava 15% od 3 dní.

Rezervuj teraz

Požičaj si e-bike
Zľava 15% od 3 dní.

Rezervuj teraz